Garance a organizace

Odbornou garanci nad konferencí PROSTAFORUM 2023 převzal prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, Urologická klinika 3. LF Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha.

Záštity:

 • Česká urologická společnost ČLS JEP
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR

Odborní garanti

 • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
 • prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Programový výbor

 • MUDr. Marcela Koudelková
 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
 • prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
 • prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
 • doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
 • prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
 • MUDr. Markéta Trnková
 • MUDr. Otto Herber
 • MUDr. Petr Šonka

Organizační výbor

 • MUDr. Marcela Koudelková
 • Mgr. Markéta Vranová
 • PhDr. Karel Hejduk
 • Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Mlynářová

Pořadatel

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého náměstí 4, P.O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČO: 00023833, DIČ: CZ00023833

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 5 kredity pro lékaře.

Certifikáty budou lékařům dle vyplnění ID ČLK rozesílány hromadně po ukončení akce na e-mail uvedený při registraci.