Pro média

Informace o karcinomu prostaty

Rakovina prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem mužů (kromě nemelanomových kožních nádorů). Ročně onemocní tímto nádorem téměř 8000 mužů, což je třikrát více než před 20 lety. Vyšší výskyt nádorů prostaty je vysvětlován jednak stárnutím populace, jednak nárůstem rutinního preventivního vyšetřování prostatického specifického antigenu (PSA) u starších mužů. Díky tomu jsou častěji odhalena i časná stadia karcinomu, klinicky dosud němá, která by se za jiných okolností ještě neprojevila. Ročně umírá na tento nádor přibližně 1500 mužů a v současné době žije v české populaci více než 70 000 mužů s historií tohoto onemocnění.

K diagnostice nádorového onemocnění dochází v 6. a 7. deceniu, záchyt se však posouvá i do mladších věkových kategorií. Aktuální mezinárodní doporučení se přiklánějí k názoru, že individualizovaný časný záchyt může být přínosný, šedý screening může naopak vést k nižší účinnosti a bezpečnosti celého procesu.

*Za rok 2020 se jedná o předběžné údaje, v době zpracování stále běží dohlašování údajů poskytovateli.


Pozvánka

Pozvánka ke stažení v PDF formátu zde


Program

Program ke stažení v PDF formátu zde