Pražská deklarace Prostafóra 2022 za zlepšení časného záchytu karcinomu prostaty v Evropě

Autoři návrhu deklarace: Ondřej Májek, Marek Babjuk, Monique Roobol, Ola Bratt, Hendrik Van Poppel, Roman Zachoval, Marcela Koudelková, Ondřej Ngo, Karel Hejduk, Ladislav Dušek

Praha, 24. listopadu 2022

Ministři zdravotnictví na svém zasedání v Praze v září 2022 vyjádřili podporu Výzvě k akci (Call to Action) v oblasti onkologie, která byla hlavním výstupem z expertní konference uspořádané v rámci českého předsednictví EU. Tato konference, nazvaná Modern Cancer Control: Saving Lives through Smart Solutions, se konala ve dnech 13.–14. července 2022 v Brně a vyzvala všechny zainteresované subjekty, aby zvážily podporu celoevropské dostupnosti kvalitních programů screeningu zhoubných nádorů [1].

Karcinom prostaty je v mnoha evropských zemích nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním u mužů a jednou z nejčastějších příčin úmrtí na zhoubné nádory u mužů. Odhadovaná incidence karcinomu prostaty se v roce 2020 v zemích evropské sedmadvacítky (EU27) liší dvojnásobně a míra úmrtnosti trojnásobně [2]. Odhalení karcinomu prostaty v časném stadiu, kdy je léčba méně invazivní a zároveň je vyšší šance na vyléčení, by mohlo významně snížit mortalitu i incidenci pokročilého karcinomu prostaty, který má závažné dopady na kvalitu života mužů v evropských zemích. Podle Evidence Review Report, zprávy vypracované v rámci projektu Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA) [3], existují dobré vědecké důkazy o tom, že screening karcinomu prostaty pomocí vyšetření hladiny PSA může snížit mortalitu tohoto onemocnění. Největšími riziky při screeningu karcinomu prostaty jsou nadbytečná diagnostika (overdiagnosis) a léčba (overtreatment); nicméně stanovení horní věkové hranice, stratifikace rizika konkrétního pacienta s ohledem na iniciální výsledek vyšetření PSA, vysoce kvalitní vyšetření magnetickou rezonancí a další doplňující vyšetření by měla snížit míru overdiagnosis a zlepšit poměr přínosů a rizik.

S ohledem na výše uvedené úvahy vyzýváme všechny zainteresované subjekty, aby zvážily a podpořily následující opatření konkrétně pro boj s karcinomem prostaty prostřednictvím časného záchytu:

 • Přijmout a co nejdříve implementovat nové Doporučení Rady o screeningu zhoubných nádorů, aby byl screening karcinomu prostaty na základě medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine) dostupný napříč celou EU.
 • Co nejdříve zpřístupnit nové technologie pro časnou detekci karcinomu prostaty.
 • Tyto nové technologie začlenit do screeningových algoritmů používaných v populačních screeningových programech, a prověřit jejich efektivitu.
 • Evropská komise by prostřednictvím evropské iniciativy ke karcinomu prostaty (European Initiative on Prostate Cancer) měla podpořit vypracování a zavedení Evropských směrnic pro zajištění kvality screeningu a diagnostiky karcinomu prostaty (European Guidelines for Quality Assurance in Prostate Cancer Screening and Diagnosis), aby se jednotlivé země mohly řídit doporučeními založenými na důkazech a zároveň brát v úvahu své místní podmínky, limitované zdroje atd.
 • Evropská komise by měla zvážit možnost podpory společného úsilí o realizaci opatření na podporu včasného odhalení karcinomu prostaty na národní úrovni, včetně zvyšování zdravotní gramotnosti a informovanosti.
 • Evropská komise by měla společně s členskými státy (vždy s ohledem na národní podmínky) vyvinout maximální úsilí o snížení výrazných rozdílů mezi zeměmi EU, co se týče zátěže karcinomem prostaty.
 • Mělo by se dále posilovat strukturované sdílení osvědčených postupů v oblasti screeningu a časného záchytu karcinomu prostaty mezi zeměmi EU, včetně včasného sdílení údajů o dohodnutých indikátorech zajištění kvality a výsledků prováděcích/pilotních studií.
 • Podporovat všechny fáze výzkumu (předklinický → klinický → implementační → výzkum výsledků), jejichž cílem je zlepšit screening a časný záchyt karcinomu prostaty, jako opatření ke snížení výrazných rozdílů v mortalitě karcinomu prostaty mezi jednotlivými členskými státy EU.
 • Deklaraci dosud podpořili (k 1. 6. 2023):
  • European Association of Urology (C. R. Chapple)
  • Czech Urological Society
  • Ministry of Health of the Czech Republic
  • Institute for Health Information and Statistics of the Czech Republic
  • Slovak Urological  Society (Ivan  Minčík)
  • Deutsche Gesellschaft für Urologie (Holger Borchers)
  • Arnulf Stenzl, MD, Prof., Interuniversitary Centre for Medical Technology Stuttgart
  • Steven Joniau (Belgian Genito-Urinary School)
  • Peter Dekuyper (Belgian Laparoscopic Urology Group)
  • Ángel Borque-Fernando (Hospital Universitario Miguel Servet, IIS-Aragon)
  • Jose Manuel Ramirez Garcia (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado)

  • Ahmed Said Zribi
  • Davide Maffei (Humanitas University)
  • Isabelle Bußhoff  (Uniklinikum Düsseldorf)
  • Alexander Minich (N.N. Alexandrov National Cancer Centre)
  • Marius Kincius (National Cancer Institute Vilnius)
  • Alejandro Sanz Ruiz (Hospital de Leon)
  • Hellenic Urological Association (Gerasimos Alivizatos)
  • Polish Urological Association (Tomasz Drewa)
  • Association of Austrian Urologists (Mehmet Özsoy)
  • Kosovo Association of Urology (Bujar Frangu)
  • Société Belge d’Urologie (Peltier Alexandre)
  • French Urology Association (Pr A de la Taille)
  • Estonian Urological Society (Martin Kivi)
  • German Society for Urology (Martin Kriegmair)
  • Association Française d'Urologie (Yann Neuzillet)
  • Georgian Urological Association (Archil Chkhotua)
  • Dutch Urological Association (Bart van Bezooijen)
  • Belgian Association of Urology (Karel Decaestecker)
  • Ukranian Association of Urology (Oleksandr Shulyak)
  • Croatian Society of Urology (Igor Tomaskovic)
  • Society of Urological Surgery in Turkey (Hasan Serkan Dogan)
  • Bulgarian Association of Urology (Marin Georgiev)
  • Serbian Association of Urologists and Urooncologist (Aleksandar Vuksanovic)
  • EuropaUOMO (Guenther Carl)
  • Swedish National Working Group for Organised Prostate Cancer Testing (Ola Bratt)
  • Association of Prostate Cancer Support Groups in Hesse (Günter Feick)
  • Asociace mužů sobě z.s. (Josef Franěk)
  • Romain Boissier, Aix-Marseille University
  • Günter Niegisch
  • Philippe Barthelemy, Institut de Cancérologie Strasbourg
  • Arnulf Stenzl, Eberhard-Karls-University, Tuebingen
  • Laurent Brureau, University Hospital of Guadeloupe
  • Piotr Lukasz Rutkowski
  • Nicolas Doumerc, CHU Toulouse
  • Roumiguie Mathieu, CHU Toulouse
  • Gert De Meerleer, Leuven University Hospitals
  • Clémence Lachambre, CHU Amiens
  • Camille Duport
  • Pauline Roulette, CH Cahors
  • Benjamin Branchu, Clinique Trenel France
  • Richard Seret, CHU de Reims
  • Arnaud Bracq
  • Priscilla Leon, Clinique Pasteur Royan
  • Peter Albers, Düsseldorf University, German Cancer Research Center, Heidelberg
  • Pierre Bigot
  • Charles Dariane, Georges-Pompidou European Hospital
  • Antoine van Hove, Hôpital Europeen Marseille
  • Caroline Pettenati, Hopital Foch, Institut hospitalier Franco-Britannique
  • Roumiguie Mathieu, CHU Toulouse
  • Gaelle Fiard / Grenoble Alpes University Hospital, Grenoble
  • Roupret Morgan, APHP Sorbonne University Pitié Salpêtrière
  • Karel Decaestecker, AZ Maria Middelares
  • Barry Jones, RCSI NorthEast
  • Boris Kollarik
  • Jens Rassweiler, Danube Private University
  • Axel Merseburger
  • Monique Roobol, Erasmus University Medical Center
  • Monika Daňová

Podpora Pražské deklarace Prostafóra