Program

11:45 Tisková konference
12:30 Registrace
13:00–14:15 VČERA: Co předcházelo zavedení screeningu?
  Nová éra cíleného screeningu karcinomu prostaty v ČR prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR  
  Časný záchyt karcinomu prostaty z pohledu Evropské komise Philippe Roux, MSc  
  Časný záchyt karcinomu prostaty z pohledu Evropské urologické asociace prof. Hendrik Van Poppel, MD, PhD  
  Jak organizovaný screening pomáhá naplnit Národní onkologický plán? prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
  Současné trendy a data, která podporují zavedení screeningu karcinomu prostaty RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
  Význam mezioborové spolupráce a multidisciplinárního týmu prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
14:15–14:40  Přestávka
14:40–15:50 DNES: Role odborných společností ve screeningu karcinomu prostaty
  Cílené oslovení a edukace v rámci screeningu je zásadní MUDr. Petr Šubrt
  Klíčová role urologa ve screeningu karcinomu prostaty prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
  Magnetická rezonance rozhodne o diagnostickém postupu prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
  Proč nové screeningové PSA? doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
  Umění vyhodnotit vzorky biopsie prostaty MUDr. Markéta Trnková  
  Cílená biopsie prostaty zajistí přesnou diagnózu MUDr. Ondřej Příman
15:50–16:15  Přestávka
16:15–17:15 ZÍTRA: Screening karcinomu prostaty startuje od roku 2024
  Národní screeningové centrum – koordinátor zavedení programu PhDr. Karel Hejduk
  Program založený na vědeckých důkazech PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
  Správné vykazování nových výkonů umožní přesnější vyhodnocení Mgr. Kateřina Hejcmanová
  Datové zázemí a plán hodnocení screeningového programu Mgr. Ondřej Ngo
  Jednotná komunikace – základ efektivního programu MUDr. Marcela Koudelková
  Pacienti oceňují zavedení screeningu rakoviny prostaty Zdeněk Kurka  
17:15–17:45 Odborná panelová diskuse Moderuje RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.  

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 5 kredity pro lékaře.