Pro média

Nová éra v péči o mužské zdraví: od ledna 2024 startuje cílený screening rakoviny prostaty

Vážené redaktorky, vážení redaktoři, zveme vás na tiskovou konferenci k příležitosti konání konference PROSTAFORUM 2023.

Na tiskové konferenci budou představeny podrobnosti Programu časného záchytu karcinomu prostaty, který začíná v lednu 2024.

  • Termín: čtvrtek 23. listopadu 2023, 11:45 hodin
  • Místo: Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, 130 20 Praha

Tisková zpráva (docx) Tisková zpráva (pdf) Prezentace z TK (pdf)

Na tiskovou konferenci navazuje od 13 hodin odborná konference PROSTAFORUM 2023.

Tiskové konference se zúčastní:

  • Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví ČR
  • Ladislav Dušek, ředitel ÚZIS ČR
  • Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů
  • Roman Zachoval, předseda České urologické společnosti ČLS JEP
  • Jiří Ferda, místopředseda Radiologické společnosti ČLS JEP
  • a další hosté.

Prostor pro rozhovory s účastníky tiskové konference a diskuse s občerstvením.

Prosíme o potvrzení vaší účasti na emailové adrese akreditace@mzcr.cz.


Informace o karcinomu prostaty

Rakovina prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem mužů (kromě nemelanomových kožních nádorů). Ročně onemocní tímto nádorem okolo 7700 mužů, což je téměř třikrát více než před 20 lety. Vyšší výskyt nádorů prostaty je vysvětlován jednak stárnutím populace, jednak nárůstem rutinního preventivního vyšetřování prostatického specifického antigenu (PSA) u starších mužů. Díky tomu jsou častěji odhalena i časná stadia karcinomu, klinicky dosud němá, která by se za jiných okolností ještě neprojevila. Ročně umírá na tento nádor přibližně 1400 mužů a v současné době žije v české populaci více než 74 000 mužů s historií tohoto onemocnění.

K diagnostice tohoto nádorového onemocnění nejčastěji dochází v 6. a 7. deceniu, záchyt se však posouvá i do mladších věkových kategorií. Je všeobecně známo, že záchyt onkologického onemocnění v méně pokročilém klinickém stadiu výrazně zvyšuje naději na dobrý výsledek léčby a na dlouhodobé přežití. Dostupná populační data o karcinomu prostaty ukazují, že v ČR je i nadále v období 2017–2021 velmi vysoký podíl (více než 65 %) nových pacientů s karcinomem prostaty diagnostikován v klinickém stadiu I nebo II, což úzce souvisí s příznivou prognózou této diagnózy. Aktuální mezinárodní doporučení se přiklánějí k názoru, že individualizovaný časný záchyt může být přínosný, šedý screening může naopak vést k nižší účinnosti a bezpečnosti celého procesu.

ZN plic (C33, C34) – vývoj incidence a mortalityZN plic (C33, C34) – vývoj prevalence

Zdroj: Národní onkologický registr a Český statistický úřad