VČERA: Co předcházelo zavedení screeningu?
Nová éra cíleného screeningu karcinomu prostaty v ČR prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Časný záchyt karcinomu prostaty z pohledu Evropské komise Philippe Roux, MSc
Časný záchyt karcinomu prostaty z pohledu Evropské urologické asociace prof. Hendrik Van Poppel, MD, PhD
Jak organizovaný screening pomáhá naplnit Národní onkologický plán? prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Současné trendy a data, která podporují zavedení screeningu karcinomu prostaty RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Význam mezioborové spolupráce a multidisciplinárního týmu prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
DNES: Role odborných společností ve screeningu karcinomu prostaty
Cílené oslovení a edukace v rámci screeningu je zásadní MUDr. Petr Šubrt
Klíčová role urologa ve screeningu karcinomu prostaty prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
Magnetická rezonance rozhodne o diagnostickém postupu prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Proč nové screeningové PSA? doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
Umění vyhodnotit vzorky biopsie prostaty MUDr. Markéta Trnková
Cílená biopsie prostaty zajistí přesnou diagnózu MUDr. Ondřej Příman
ZÍTRA: Screening karcinomu prostaty startuje od roku 2024
Národní screeningové centrum – koordinátor zavedení programu PhDr. Karel Hejduk
Program založený na vědeckých důkazech PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
Správné vykazování nových výkonů umožní přesnější vyhodnocení Mgr. Kateřina Hejcmanová
Datové zázemí a plán hodnocení screeningového programu Mgr. Ondřej Ngo
Jednotná komunikace – základ efektivního programu MUDr. Marcela Koudelková
Pacienti oceňují zavedení screeningu rakoviny prostaty Zdeněk Kurka  
Odborná panelová diskuse Moderuje RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.  

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 5 kredity pro lékaře.